Home
UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ taikomos šilumos ir karšto vandens kainas nuo 2017 m. vasario 1 dienos

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 03-454 ,, Dėl uždarpsios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 03-238 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2017m. vasario 1 d. nustatoma:

 

. 1  1. Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 7,80 ct/kWh (be PVM) arba 8,50 ct/kWh (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:

1.1. pastovioji dedamoji – 5,42 ct/kWh (be PVM);

1.2. kintamoji dedamoji – 2,44 ct/kWh (be PVM);

1.3. papildomai gautos pajamos dėl kuro sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos sąnaudų (-0,06) ct/kWh.

 

2. Karšto vandens kaina:

2.1. Daugiabučių namų gyventojams – 7,97 Eur/kub. m (be PVM) arba 8,69 Eur/kub. m (su 9 proc. PVM),tame skaičiuje:

2.1.1. pastovioji dedamoji – 0,03 Eur/kub. m (be PVM);

2.1.2. kintamoji dedamoji – 7,94 Eur/kub. m (be PVM).

2.2. Kitiems vartotojams – 7,28 Eur/kub. m (be PVM) arba 8,81 Eur/kub. m (su 21 proc. PVM), tame skaičiuje :

2.2.1. pastovioji dedamoji – 0,03 Eur/kub. m (be PVM);

2.2.2. kintamoji dedamoji – 7,25 Eur/kub. m (be PVM).

 

Šilumos kainų paskaičiavimas pateikiamas čia ...

 

 
Skuode skelbiamas 2016-2017m. šildymo sezonas nuo spalio 6 dienos

Skuodas jau nuo š.m. spalio 6 dienos bus šildomas, UAB "Skuodo šiluma" šilumos trasomis pradės tekėti šiltas vanduo į gyventojų radiatorius. Vykdydamas Skuodo rajono administracijos direktoriaus Prano Vaškio 2016m. spalio 5 dienos ĮSAKYMĄ Nr. A1-641 UAB "Skuodo šiluma" pradeda šildymą mieste.

 
SKELBIAMA 2015/2016 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGA

Skuodas jau skelbia šildymo sezono pabaigą. UAB "Skuodo šiluma" vykdydama Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-02 įsakymą A1-317 , nutraukia šildymo sezoną nuo 2016 m. gegužės 2 dienos.

 

 
Skelbiama šilumos sezono pradžia 2014-2015 metams


Vykdydamas Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014m. spalio 20d. įsakymą Nr. A1-704.
UAB "Skuodo šiluma"direktorius Vladislovo Pakalniškio įsakymu Nr.V1-24.
2014 m. spalio 22d. 8val., pradedamas 2014-2015m. šildymo sezonas.

 
UAB "Skuodo šiluma" šilumos sunaudojimas daugiabučiuose namuose per spalio mėnesį


Šildymo sezonas Skuode pradėtas mėnesio viduryje (10.15), Kadangi šildymo laikotarpis buvo trumpas, o šiemetinis spalis buvo šiltesnis už pernykštį, pirmosios sąskaitos už šilumą daugeliui skuodiškių nebus didelės. Detalę informacija apie kiekvieno daugiabučio namo sunaudotą šilumos energiją galite rasti čia ...